Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na najem części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw, na czas oznaczony w trybie przetargowym.
Cel najmu oraz okres zawarcia umowy najmu: dydaktyczno-wychowawczy polegający na prowadzeniu przedszkola przez okres 3 lat dla trzech grup wiekowych: 3 latków, 4 latków, oraz 5 latków (wzór umowy najmu określony w załączniku do niniejszego ogłoszenia).
Opis pomieszczeń użytkowych:
Pomieszczenia użytkowe przeznaczone do wynajęcia oraz plac zabaw, są częścią nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe, KW PT1P/00089457/1.
Budynek Przedszkola zlokalizowany jest przy łuku drogi powiatowej nr 1500E w Parzniewicach Dużych.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do wynajęcia  wynosi 401,98 m kwadratowych.

Całość ogłoszenia w załączniku.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Parzniewice Ogłoszenia Wójta Gminy w sprawie przetargu ustnego nie ograniczonego na najem części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw, na czas oznaczony w trybie przetargowym
136 KB 734