Rodzi się nas coraz więcej!

Mowa o mieszkańcach gminy Wola Krzysztoporska. 2017 pożegnaliśmy większą liczbą mieszańców niż rok poprzedni. Urodziło się też więcej dzieci i wciąż przybywa tych, którzy wybierają teren gminy jako miejsce zamieszkania.

W roku 2017 urodziło się 136 dzieci. To o 24 więcej niż w roku 2016 (112 dzieci). Dobrą tendencją jest też fakt, że narodzin było więcej niż zgonów (132 zgony).
Statystyki wskazują, że gmina Wola Krzysztoporska jest atrakcyjnym miejscem do życia, bo na swój dom wybiera ją coraz więcej osób z zewnątrz. W 2017 r. odnotowano 150 nowych zameldowań spoza terenu gminy.
Jak czują się u nas młodzi ludzie? Chyba dobrze, bo w 2017 r. zawarto 95 małżeństw. Warto też zauważyć, że w ogólnej liczbie mieszkańców, która na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 11.874, jest więcej pań, i to o 132. Wkrótce jednak ta tendencja może się odwrócić, bo wśród najmłodszych roczników więcej jest jednak chłopców niż dziewczynek.

A oto szczegółowe dane:

Rok 2017 (dane na 31 grudnia)
Zameldowani – 11.874 osoby (mężczyzn – 5871, kobiet – 6003)
Zgony – 132
Urodzenia – 136

Rok 2016 (dane na 31 grudnia)

Zameldowani – 11.858 osób (mężczyzn – 5875, kobiet – 5983)
Zgony – 128
Urodzenia – 112