Rok 2014 w statystykach

Z danych ewidencji ludności wynika, że  na dzień 31 grudnia 2014 r. w gminie Wola Krzysztoporska było 11 850 mieszkańców, w tym 5 979 kobiet i  5871 mężczyzn.wykres_2014
Dla porównania według Głównego Urzędu Statystycznego, stan w dniu 30.06.2013 r. w gminie Wola Krzysztoporska było 11 822 mieszkańców, w tym 5 978 kobiet i 5 844 mężczyzn.

Przez cały 2014 r. w gminie Wola Krzysztoporska urodziło się 114 dzieci, najczęściej wybierane imiona dla chłopców to Kacper, Jakub i Wojciech, a najczęściej wybierane imiona dla dziewczynek to Alicja, Hanna, Natalia i Aleksandra.

W Urzędzie stanu cywilnego zarejestrowano w 2014 roku 91 ślubów i 16 rozwodów. W statystykach USC znajdujemy też informację o zgonach. W 2014 roku w gminie Wola Krzysztoporska zmarło 129 osób.