Rokszyce będą miały kącik rekreacyjny

Chcą wspólnie spędzać czas, więc złożyli wniosek o mikrogrant. Na terenie miejscowości Rokszyce w dniach 04.11 – 04.12.2019 r. realizowany będzie przez KGW Rokszyce projekt pn. „KĄCIK REKREACYJNY”.

A wszystko w ramach Programu MIKROGRANTY „ŁÓDZKIE NA PLUS” 2019, realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze Środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, na rzecz poprawy infrastruktury przy Domu Ludowym.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu przy Domu Ludowym i zachęcenie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu na łonie natury. Koszt projektu wynosi 5000 zł.
– Projekt realizowany będzie w trzech etapach przy współpracy z OSP Rokszyce, sołtysa i Rady sołeckiej oraz mieszkańców naszego sołectwa tłumaczy Anna Muszalak, przewodnicząca KGW Rokszyce.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych sołectwa.