Rolnicy, pamiętajcie o spisie zwierząt!

Posiadacze zwierząt gospodarskich muszą robić ich spis co najmniej raz w roku!

Szanowni rolnicy, przypominamy, że każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt ich posiadacz przekazuje kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny!