Rolniku, przyjdź na szkolenie, sprawdź konto w ARiMR!

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o cyklu szkoleń dla zainteresowanych.
Ruszyły też zaliczki na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. ARiMR apeluje, by sprawdzić, czy płatnik zna nasze aktualne konto bankowe.

Harmonogram szkoleń na terenie województwa łódzkiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu:

 „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych programem PROW na lata 2014 – 2020

Lp. Termin szkolenia Miejsce szkolenia (adres)
1 29.10.2018 -godz. 10:00 Łódzki OR ARiMR Łódź, Al. Piłsudskiego 84 sala nr 13
2 06.11.2018-godz. 10:00 Łódzki OR ARiMR Łódź, Al. Piłsudskiego 84 sala nr 13
3 08.11.2018-godz. 10:00 Sala konferencyjna Urzędu Skarbowego, II piętro Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65

Rolniku, sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego – bez tego nie otrzymasz należnych dopłat!

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji j Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze będą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe wracają do ARiMR, ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać.

Prosimy zatem rolników, aby upewnili się, że ARiMR zna ich aktualny numer rachunku bankowego Jeżeli nie, zapraszamy do biur powiatowych, gdzie należy zgłosić taką zmianę.
Aktualny numer rachunku bankowego to pierwszy krok do tego, aby bez zbędnej zwłoki otrzymać należne dopłaty.