Rozbudowa Domu Ludowego w Gomulinie zakończona

Rozbudowany Dom Ludowy w Gomulinie - garaż

Zakończyły się prace przy rozbudowie i przebudowie Domu Ludowego w Gomulinie. Powiększono zaplecze kuchenne i dobudowano dodatkowy garaż dla OSP.

W kwietniu 2022 r. zamknięto prace budowlane przy obiekcie. Po jego wschodniej stronie wzniesiono dwukondygnacyjne zaplecze kuchenne, które powiększyło i polepszyło funkcjonalność istniejącej kuchni. Wewnątrz starej części budynku wykonano prace przy adaptacji miejsca na pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty oraz zaplecze dla użytkowników boiska sportowego.
Rozbudowa Domu Ludowego polegała także na dobudowaniu jednokondygnacyjnego garażu, w którym swoje miejsce znajdzie drugi wóz strażacki, który jest w posiadaniu OSP Gomulin.
Ostatecznie powierzchnia użytkowa obiektu zwiększyła się z 896,49 m kw. do 1039,76 m kw.
Z zakończenia tej dużej inwestycji cieszy się wójt Roman Drozdek.
– Konieczność przeprowadzeni modernizacji i rozbudowy Domu Ludowego w Gomulinie wynikała z dwóch powodów – tłumaczy wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Pierwszy to potrzeba dobudowania drugiego garażu na samochód bojowy pozyskany przez jednostkę OSP Gomulin i sfinansowany w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. Drugi to dostosowanie zaplecza kuchennego do obecnie obowiązujących norm i wymogów wynikających z prawa budowlanego stawianych budynkom użyteczności publicznej. Cieszę się ogromnie, że inwestycję udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. W tym miejscu bardzo dziękuję wykonawcy, firmie „Usługi Remontowo-Budowlane Sylwester Rudecki, Developer Sylwester Rudecki” za należyte i wzorowe wykonanie całego zakresu prac. Właściwe wykonawstwo w dzisiejszych czasach jest swego rodzaju bolączką dla samorządów, stąd wyrażam wielką wdzięczność dla tego wykonawcy, który jest wzorem do naśladowania godnym polecenia. Myślę, że zmodernizowany Dom Ludowy w Gomulinie spełnia oczekiwania mieszkańców tego sołectwa i sąsiednich miejscowości i przełoży się na jeszcze większą integrację oraz wyzwoli jeszcze większą energię bardzo prężnie działających tam wielu organizacji społecznych – dodaje Roman Drozdek.

Przypomnijmy, że przedmiotem projektu pod nazwą „Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Gomulinie” były roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Domu Ludowego w Gomulinie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, w tym: przebudową sieci elektroenergetycznej, budową zbiornika na ścieki o pojemności 20 m3 i separatora tłuszczów, utwardzeniem terenu z miejscami postojowymi (o powierzchni 2035 m kw. o nawierzchni z kostki betonowej), ogrodzeniem panelowym i masztem flagowym. Maszt flagowy, który dotąd kolidował z manewrowaniem pojazdów bojowych OSP, został zdemontowany, a nowy posadowiono w innym miejscu.
Prace trwały ponad rok (umowę na wykonawstwo podpisano w listopadzie 2020 r.), a całość, po uwzględnieniu robót dodatkowych, kosztowała 2.327.406 zł.