Rozbudowa Domu Ludowego w Gomulinie

Dobudowana część budynu z białych bloków (pustaków)

Trwają prace przy rozbudowie i przebudowie Domu Ludowego w Gomulinie.

W kwietniu 2021 r. zakończono wznoszenie ścian dwukondygnacyjnego nadziemia wschodniej części rozbudowy, w której zlokalizowane będzie powiększone zaplecze kuchenne Domu Ludowego.
Wewnątrz istniejącej części budynku trwają prace przy adaptacji miejsca na pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty oraz zaplecze dla użytkowników boiska sportowego.
Rozbudowa Domu Ludowego polegała będzie także na dobudowaniu jednokondygnacyjnego garażu, w którym swoje miejsce znajdzie drugi wóz strażacki, który jest w posiadaniu OSP Gomulin.
Ostatecznie powierzchnia użytkowa obiektu zwiększy się z 896,49 m kw. do 1039,76 m kw.

Przypomnijmy, że przedmiotem projektu pod nazwą „Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Gomulinie” są roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Domu Ludowego w Gomulinie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, w tym: przebudową sieci elektroenergetycznej, budową zbiornika na ścieki o pojemności 20 m3 i separatora tłuszczów, utwardzeniem terenu z miejscami postojowymi (o powierzchni 2035 m kw. o nawierzchni z kostki betonowej), ogrodzeniem panelowym i masztem flagowym. Maszt flagowy, który w tej chwili koliduje z manewrowaniem pojazdów bojowych OSP, zostanie zdemontowany i posadowiony w innym miejscu.


Prace mają się zakończyć do 15 listopada 2021 r., a całość kosztować będzie 2.176.190,96 zł.