Rozmawiali o bezpieczeństwie przy budowie autostrady

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone prognozowanym zagrożeniom dla ruchu drogowego wynikającego z budowy autostrady A1 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach lokalnych odbyło się 8 kwietnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

W spotkaniu z wykonawcą budowy odcinka autostrady od Tuszyna do węzła bełchatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim udział wzięli przedstawiciele samorządów, których dotyczy problem, prowadzący spotkanie starosta Piotr Wojtysiak, Marcin Szmaja – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z up. wojewody, przedstawiciele policji (komendant), przedstawicie PSP z komendantem Jakubem Rytychem, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego i inni.
Przedstawiciele wykonawcy omówili zasady budowy odcinka, którego zakończenie przewidziane jest na 2021 rok.

– Przedstawiciele samorządów oraz policji i PSP wskazywali na realne zagrożenia i utrudnienia dla mieszkańców zamieszkałych na tym terenie związane z budową drogi. Wykonawca ma wziąć pod rozwagę zgłaszane uwagi i wdrożyć w życie w trakcie budowy – mówi uczestniczący w spotkaniu Marek Ogrodnik z Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.