Rozmawiali o przemocy z pisarką

Autorka z książką na scenie siedzi przy stoliku

W piątek, 8 października 2021 r. uczniowie szkół z Bujen, Krzyżanowa, Parzniewic i Woli Krzysztoporskiej uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką Elżbietą Stępień, zorganizowanym dzięki współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminną Biblioteką Publiczną i Filią Biblioteczną w Bujnach.

Pani Elżbieta Stępień pochodzi z Radomska, jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów w dziedzinie poezji i prozy, została nagrodzona m.in. „Piórem Reymonta” w 2005 roku.
Spotkanie miało charakter profilaktyczny, traktujący o przemocy w wielu jej aspektach.
– Jego wyjątkowość polegała na tym, iż pani Elżbieta była ofiarą przemocy. Porusza ten temat w swoich powieściach i odważnie o tym mówi, co jest unikatowe i niezwykle poruszające – mówi Joanna Filipek, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej. – Spotkanie bardzo się podobało, padło wiele ważnych pytań od słuchaczy, również to, czy nasz gość odwiedzi nas ponownie. Wszystkich zainteresowanych książkami Elżbiety Stępień zapraszamy od listopada do Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej i Filii Bibliotecznej w Bujnach – dodaje kierownik GBP.
Organizatorki spotkania, Marta Kopacka z GKRPA i Joanna Filipek z GBP serdecznie dziękują młodzieży, nauczycielom i wychowawcom za udział w spotkaniu oraz Mariuszowi Wieczorkowi za nagłośnienie spotkania i przygotowanie sceny.
Spotkanie zostało sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.