Rozpoczęła się rewitalizacja zbiornika w Bogdanowie

prace przy zbiorniku retencyjnym - koparka w stawie

W styczniu 2023 r. rozpoczęły się prace rewitalizacyjne przy zbiorniku wodnym w Bogdanowie. Na ich wykonanie gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

– To bardzo ważne, by ten zbiornik został wreszcie zrewitalizowany nie tylko ze względu na jego funkcję, ponieważ zbiera nadmiar wód z terenu Bogdanowa, ale i estetykę tego terenu położonego w centrum miejscowości – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.
Rozpoczęte prace polegać będą m.in. na: oczyszczeniu zbiornika, umocnieniu jego skarp i dna płytami ażurowymi, modernizacji terenu przyległego (m.in.: oświetlenie lampami solarnymi, utwardzenie z kostki betonowej montaż ławek, koszy, tablicy informacyjnej, poręczy i innych elementów małej architektury), remoncie dwóch przepustów oraz wykonaniu wylotów do zbiornika.
Koszt zadania pn. „Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogdanów” to 548.797,71 zł, ale gmina pokryje tylko niewielką jego część. Na realizację tej inwestycji gmina Wola Krzysztoporska pozyskała 466.423,17 zł dofinansowania z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Inwestycja ma się zakończyć w maju 2023 roku.