Trwają prace na drodze Piotrków – Jeżów Uwaga, utrudnienia w ruchu!

To jeden z najbardziej wyczekiwanych remontów dróg powiatowych. Trwa przebudowa drogi Piotrków – Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska udzieliła pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu, by inwestycja wreszcie mogła ruszyć. Od 11 kwietnia utrudnienia w ruchu!

Gruntowna przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E na odcinku Piotrków – Jeżów” (Etap I) obejmie odcinek od granic Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez Bujny, aż do końca miejscowości Gąski.
21 marca Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (inwestor) rozstrzygnął przetarg i wybrał wykonawcę. A jest nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, któremu 29 marca przekazano plac budowy. Na wykonanie inwestycji firma ma czas do 30 września 2017 r.

Koszt całości wyniesie dokładnie 4.998.119,51 zł, a podzielą się nim trzy podmioty:
– budżet państwa – 2.499.059 zł (przebudowa dofinansowana jest w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 – 2019);
– powiat piotrkowski – 1.224.539,65 zł;
gmina Wola Krzysztoporska – 1.274.520,86 zł (więcej niż powiat piotrkowski, który jest właścicielem drogi!).

Remontowany odcinek ma długość 3,9 km i zmieni się na nim naprawdę wiele. Przede wszystkim nawierzchnia drogi. Na części odcinków zostanie ona sfrezowana, wzmocniona kruszywem i uzupełniona asfaltem. Inne fragmenty drogi będą całkowicie przebudowane (istniejąca podbudowa zostanie całkowicie rozebrana do grubości 40 cm, a następnie wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni).
Zjazdy do działek będą miały szerokości 5 m. Do tych zabudowanych wykonane zostaną z kostki betonowej, do niezabudowanych – z masy bitumicznej.
Przebudowane i dobudowane zostaną także chodniki o szerokości 2 metrów. W terenie zabudowanym będą to chodniki z kostki betonowej obramowane od strony jezdni krawężnikiem betonowym, w niezabudowanym – nawierzchnia będzie bitumiczna.

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

– Przebudowa drogi powiatowej Piotrków Trybunalski – Jeżów do miejscowości Gąski to inwestycja oczekiwana od kilkunastu lat ze względu na dotychczasowy fatalny stan nawierzchni. Cieszę się, że wreszcie po wielu zabiegach, prośbach i apelach powiat piotrkowski podjął się realizacji tej inwestycji. Można to również zawdzięczać wysokiemu dofinansowaniu z budżetu gminy, dzięki czemu doszło do wypełnienia zadań w zakresie poprawy stanu infrastruktury drogowej, jakie ustawodawca nałożył na powiat piotrkowski.
Radość moja jest chwilowa, a obawy o wiele większe, jeżeli popatrzymy na stan pozostałych dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Niestety bardzo zły stan dróg powiatowych, domagających się pilnego remontu, to odcinek ok. 45 km. A są to m.in.: droga Krzyżanów – Milejów, Bogdanów – Woźniki, droga w kierunku Parzniewic czy II część drogi Piotrków – Jeżów (odcinek Gąski – Jeżów).
Wykonanie tych remontów (przebudowy) wymaga zaangażowania kilkudziesięciu milionów złotych. Znając kondycję budżetu powiatu, ten stan rzeczy jest bardzo niepokojący. Jeśli w najbliższym czasie powiat piotrkowski radykalnie nie zwiększy wydatków na infrastrukturę drogową – co jest możliwe poprzez ograniczenie nadmiernych wydatków na administrację – i nie poprawi skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, to niestety w ciągu najbliższych 2 – 3 lat grozi nam zamknięcie tych dróg i wyłączenie ich z ruchu drogowego. Zagrożenie to jest całkowicie realne. Dlatego też pozostaje mi tylko wierzyć, że władze powiatu piotrkowskiego nie będą liczyć wyłącznie na dofinansowania ze skromnego budżetu gminy, co jest niewystarczające, a podejmą w końcu konkretne działania, przede wszystkim w zmianie proporcji wydatków we własnym budżecie i nie doprowadzą do paraliżu w ruchu drogowym na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Uwaga! W związku z rozpoczętymi 11 kwietnia pracami kierowcy muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami w ruchu na odcinku Piotrków Trybunalski – Gąski.
Zamknięte są 3 odcinki, na których wprowadzono ruch wahadłowy.
A są to:
1) Odcinek od ul. Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (km 0+000 – km 0+800) – strona lewa.
2) Odcinek rozpoczynający się przed skrętem w ul. Leśną w Bujnach do wysokości Szkoły Podstawowej w Bujnach (km 1+600 – 2+400) – strona prawa.
3) odcinek w Gąskach zaczynający się za skrzyżowaniem z ul. Wesołą prowadzącą do trasy szybkiego ruchu do wiaduktu w Siomkach (km 3+200 – km 3+700) – strona lewa.