Rozwój przez sztukę

W internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach przez trzy miesiące w każdy poniedziałek odbywały się wielopokoleniowe integracyjne zajęcia artystyczne.

Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Rozwoju przez Sztukę ,,Trakt’’, a uczestnikami mieszkańcy powiatu, a także młodzież przebywająca w internacie. Uczestnicy swoje skryte talenty odkrywali dzięki prowadzącej – Krystynie Popielskiej. Prace osób biorących udział w przedsięwzięciu można było w grudniu podziwiać podczas zorganizowanego w internacie wernisażu. Zaproszeni goście, uczestnicy i wszyscy zainteresowani mogli przyjrzeć się twórczości swoich znajomych i kolegów. Dodać należy, że zajęcia mogły odbywać się dzięki współpracy stowarzyszenia ze Starostwem Powiatowym, które przeznaczyło na ten cel środki finansowe.