Rurociąg: początek prac geodezyjnych w gminie Wola Krzysztoporska

dwóch geodetów z urzadzeniami mierniczymi na polu; w tle biały samochów
Fot. www.boronowtrzebinia.pl

Informujemy, że 31 maja 2021 r. w gminie Wola Krzysztoporska rozpoczną się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną rozbudową infrastruktury na rurociągu Płock – Koluszki – Boronów. Jest to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nieruchomości objętych Decyzją numer 1/2020 (GPB-I.747.6.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z 20 lipca 2020 r. Prace geodetów będą prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Informacja oterminie rozpoczecia prac geodezyjnych w Gminie Wola Krzysztoporska (jak w treści)W ramach rozbudowy infrastruktury na rurociągu Płock – Koluszki – Boronów planowana jest budowa nowej Stacji Pomp w miejscowości Jeżów, gmina Wola Krzysztoporska, wraz z niezbędną infrastrukturą (np. przyłącze elektroenergetyczne). Przez wyznaczone działki na terenie gminy Wola Krzysztoporska będą przebiegać podziemne linie elektroenergetyczne średniego napięcia, które zasilą obiekty Stacji Pomp w Jeżowie.

Rozbudowa infrastruktury na rurociągu Płock – Koluszki – Boronów jest realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Inwestorem jest PERN S.A, spółka skarbu państwa odpowiedzialna za magazynowanie oraz logistykę ropy naftowej i paliw. Zadanie realizuje konsorcjum firm budowlanych Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pytania w sprawie prac geodezyjnych można kierować do:

Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy Inwestycji (tel. 731 690 900) – w zakresie prac geodezyjnych.

Kierownika budowy (tel. 607 068 649) – w zakresie informacji o przyłączu energetycznym.

  

Pod numerem telefonu 600 329 027 uzyskają Państwo informacje o całym przebiegu procesu inwestycji.

Więcej o informacji o projekcie na stronie: boronowtrzebinia.pl