Rusza konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Można wygrać ciągnik!

Promocji zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych służy XVI Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018” organizowany m.in. przez KRUS.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do 18.05.2018 r.), wojewódzkim (do 15.06.2018 r.) i ogólnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowe powołane przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi wyłonią po trzech laureatów – właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw z trzech regionów województwa łódzkiego, tj. regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego. Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim. Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę, uczestnika etapu ogólnokrajowego.

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa, jak:
– organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
– stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
– stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie,
– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
– wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
– przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
– estetyka gospodarstw.
– zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

– Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania pod względem stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie są wizytówką naszego regionu. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe). Główną nagrodą dla
laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy – zachęca do udziału w konkursie Tomasz Nowicki, dyrektor OR KRUS w Łodzi.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31.03.2018 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl, w jednostkach organizacyjnych Kasy i w załączniku poniżej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf regul BGR 18 501 KB 407