Rusza piętnasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Jak chronić zdrowie i życie w środowisku pracy rolnika? Promocji dobrych zasad służy konkurs organizowany m.in. przez KRUS.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa, jak:
– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
– stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
– wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
– stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
– stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
– rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
– estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl, w jednostkach organizacyjnych Kasy i w załącznikach poniżej.

Termin składania zgłoszeń mija 31 marca 2017 roku.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc komunikat bgr 17 924 KB 471
2 pdf Regulamin 299 KB 470
3 doc Załącznik nr 1 (BGR 2017) 19 KB 469
4 pdf zaproszenie do gmin BGR 17 tomaszów 41 KB 609