Rusza remont poboczy w Majkowie i Rokszycach

Ciągnik z naczepą, na której jest destrukt zsypywany na pobocze

Rusza remont poboczy dróg gminnych w Majkowie Dużym i Rokszycach, zniszczonych m.in. przez nasilony ruch związany z budową autostrady A1.

– W związku ze zwiększonym ruchem pojazdów spowodowanym budową autostrady A1 istniejące pobocza uległy uszkodzeniu. Obecnie pobocza po obu stronach są zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni o ok. 4 – 10 cm, co stwarza zagrożenie dla pojazdów i pieszych. Konieczna jest więc szybka poprawa warunków poruszania się – tłumaczą pracownicy Referatu Budownictwa i Nieruchomości Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Remont poboczy dotyczył będzie dwóch dróg gminnych.
Pierwsza to droga nr 110467E (działka nr ewid. 197 obręb geodezyjny Majków Duży) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 110160E (działka nr ewid. 247 obręb geodezyjny Majków Duży) do granic Piotrkowa Trybunalskiego. Tu prace remontowe wykonywane będą na odcinku o długości ok. 1220 m.b., po obu stronach drogi.
Druga to droga gminna nr 110466E (działka nr ewid. 20/2 obręb Rokszyce II) w miejscowości Rokszyce, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 110473E (działka nr ewid. 28 obręb Rokszyce II) w kierunku północnym, w stronę drogi krajowej nr 74. Prace remontowe wykonywane będą na odcinku o długości ok. 360 m.b., również po obu stronach drogi.

Zakres prac obejmuje: wykonanie koryta na głębokość do 10 cm, szerokość 40 cm na całej długości odcinków; profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykonanym korycie; odtworzenie poboczy warstwą destruktu o grubości 10 cm.
Remont powinien się zakończyć w połowie czerwca i będzie kosztował 20.133 zł.

Fot. Paweł Szulc