Ruszył remont Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Docieplenia ścian, remont dachu, solary i piec na biomasę. Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej nie tylko będzie wyglądał zupełnie inaczej, ale będzie też znacznie oszczędniejszy w eksploatacji. Na termomodernizację budynku gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wola Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację”.

Trwają prace przy Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Polegają one przede wszystkim na dociepleniu ścian elewacji istniejącego budynku. Docieplony zostanie także stropodach i ściany fundamentowe. Wymieniona zostanie stolarka okienna poddasza. Ponadto przewiduje się nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną po uprzednim wykonaniu docieplenia płytami styropianowymi. Nowe będą także obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i zewnętrzne parapety. Projektuje się również docieplenie istniejącego stropu piętra i piwnic. Na dachu budynku zamontowane zostaną kolektory słoneczne, a istniejący piec olejowy zastąpiony będzie piecem na „pelet”. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest ważnym aspektem realizacji projektu.
Z termomodernizowanego budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami, bowiem przewiduje się wykonanie odpowiedniego wyprofilowania kostką terenu przed wejściem niwelującego różnicę wysokości.
Termomodernizacja nie tylko poprawi estetykę budynku, ale przede wszystkim przyniesie wymierne oszczędności ekonomiczne i ekologiczne, wpłynie bowiem na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kosztować będzie 480.838 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 289.284 zł.
Prace powinny się zakończyć w połowie lipca tego roku.

Remont Urzędu Gminy to pierwszy element prac związanych z modernizacją budynków gminnych. Wkrótce rozpoczną się roboty przy Domu Ludowym w Kacprowie i budynku komunalnym przy ulicy Południowej (tzw. hotel) w Woli Krzysztoporskiej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1. Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.