Ruszył rządowy Program ,,Klub”!

rysunek boiska z piłkarzami i logo programu Klub

Za WZ LZS informujemy o rozpoczęciu naboru do Rządowego Programu ,,Klub” edycja 2023. Do podziału jest pula, aż 65,5 mln. W ramach Programu Klub udzielane jest wsparcie w dwóch wariantach: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych (z czego minimum 6 tys. przeznaczone na wsparcie wynagrodzenia szkoleniowców), 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych (z czego minimum 9 tys. przeznaczone na wsparcie wynagrodzenia szkoleniowców).

Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenia szkoleniowców, organizacje obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.
Główne warunki do spełnienia w Programie „Klub”:
– Działalność musi być prowadzona min. 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie.
– Dotacja ze środków publicznych w ubiegłym roku nie może przekraczać 200 tys. zł.
– Klub musi załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe za rok 2022.
– Udział własny lub z innych źródeł nie mniejszy niż 5% (nie może być pokryty ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki).
– Wysokość dofinansowania wynagrodzeń szkoleniowców dla klubu jednosekcyjnego to minimum 6 tys. zł, dla klubu wielosekcyjnego minimum 9 tys. zł.
– Wysokość dofinansowania na zakup sprzętu i/lub organizację obozu sportowego wynosi dla klubu jednosekcyjnego 4 tys., a dla klubu wielosekcyjnego 6 tys. zł.
– Wymagane jest, by uczestnicy biorący udział w zajęciach w ramach Programu przeszli test sprawnościowy do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza talentów.
– Wynagrodzenie dla szkoleniowców w ramach Programu musi odbywać się zgodnie z przepisami dot. zatrudnienia.
– Dla klubów wielosekcyjnych obowiązkowym zadaniem jest prowadzenie zajęć dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub.
– Obóz musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych.
– W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski można składać do 24.04.2023 r!

Wszystkie informacje znajdziecie na: https://rzadowyprogramklub.pl/

Wnioski można składać przez stronę:
https://wnioski.rzadowyprogramklub.pl/Login.aspx