Seniorzy do Parlamentu!

Kto będzie reprezentował województwo łódzkie w Obywatelskim Parlamencie Seniorów? Rozpoczął się proces powoływania delegatów.

Swoich najbardziej aktywnych przedstawicieli mogą rekomendować organizacje senioralne (m.in. Gminne Rady Seniorów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, inne organizacje senioralne).

II sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbędzie się w gmachu Sejmu 1 października 2016 r. w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych ustanowionym przez Zgromadzenie ONZ.

– Naszym wspólnym celem jest zapewnienie jak najszerszej reprezentacji osób starszych w Polsce, toteż apelujemy do wszystkich środowisk senioralnych o zgłaszanie kandydatów, którzy są w stanie godnie i merytorycznie reprezentować interesy danego środowiska oraz brać konstruktywny udział w bieżących pracach OPS – apeluje Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS.

Nabór kandydatów na delegatów OPS w województwie łódzkim zadeklarował się wspierać i koordynować marszałek województwa.

Formularze zgłoszeniowe do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów organizacje senioralne powinny przesyłać pod adresem:

dla organizacji senioralnych woj. łódzkiego:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
tel. 42 203 48 00, 42 203 48 01
fax. 42 203 48 17
e-mail: info@rcpslodz.pl

Regulamin powoływania kandydatów w załączeniu.
Zasady powoływania delegatów w skład OPS, jak również arkusz zgłoszeniowy znajdują się też na stronie:
http://www.fundacjaoputw.pl w zakładce: Obywatelski Parlament Seniorów