Sesja budżetowa już 22 grudnia

Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Radni i władze gminy siedzą przy oddzielnych stolikach w maseczkach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXVII sesję Rady Gminy, która odbędzie się 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Radni zajmą się m.in. uchwaleniem budżetu gminy na 2021 r. Przypominamy, że sesje można śledzić online.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXVI/2020).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w I półroczu 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.