Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej!

Od lutego 2018 r. na terenie powiatu piotrkowskiego otwarte są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z realizacją przez powiat piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz. 2030) od stycznia 2018 r. otwarte są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne od poniedziałku do piątku w następujących miejscach i godzinach:

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Al. 3 Maja 33

97-300 Piotrków Trybunalski

(poniedziałek, wtorek – od godz. 8.00 do  godz. 12.00

środa – od godz. 15.00 do godz. 19.00

czwartek, piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00)

pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

  1. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
  2. Modrzewskiego 107

97-320 Wolbórz

(poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00

czwartek – od godz. 9.00 do 13.00)

pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

 

Gminne Centrum Kultury w Rozprzy

ul. Kościuszki 6

97-340 Rozprza

(poniedziałek – wtorek od. godz. 16.00 do godz. 20.00)

(środa – czwartek od godz. 15.00 do godz. 19.00)

(piątek od godz. 8.00 do godz. 12.00)

pomocy prawnej udziela radca prawny

i osoba wymieniona w art. 11 pkt. 3

 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

ul. Milejowska 21

97-330 Sulejów

(poniedziałek – czwartek od godz. 13.00 do godz. 17.00)

(piątek od godz. 8.30 do 12.30)

pomocy prawnej udziela radca prawny

Dwa punkty, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego – Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6,

numer KRS: 0000338829.