Skorzystaj z Karty Seniora Województwa Łódzkiego!

Dwoje przytulających się starszych ludzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej zawiadamia o możliwości skorzystania z Karty Seniora Województwa Łódzkiego.

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

– promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
– wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
– zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
– umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?
– Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
– Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na stronie (zakładka Karta Seniora/Katalog Ulg) lub na stronach internetowych bip.rcpslodz.plwww.bip.lodzkie.pl

– Karta wydawana jest bezpłatnie
– Karta jest bezterminowa

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
– złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

– Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78; godziny pracy urzędu pn. – pt.: 8:00 – 16:00

– Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku
– Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
– Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka Karta Seniora/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.