Skutki orkanu Ksawery – trzeba zgłaszać połamane drzewa!

Uwaga! Trzeba zgłaszać powalone drzewa! Wola Krzysztoporska jest jedną z gmin mocniej dotkniętych orkanem Ksawery, który siał zniszczenie w nocy 5 na 6 października.

Największego spustoszenia orkan Ksawery dokonał w drzewostanie. Niektóre drzewa łamały się jak zapałki, inne wyrywane były z korzeniami.
Przykładem może być park przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach, gdzie zniszczonych zostało 14 drzew. Tu straty zgłoszone zostały do konserwatora zabytków i cierpliwie poczekać trzeba na jego decyzję (do tego momentu nie można uprzątnąć drzew). Zanotowano także zniszczenia w parku w Woli Krzysztoporskiej i na skwerku w stolicy gminy.
Sporo jest także zniszczeń na prywatnych posesjach. Nie każdy jednak ma świadomość, że jeżeli wywróciło się drzewo, trzeba ten fakt pisemnie zgłosić do Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (pok. nr 6; informacje – tel. 44 616-39-72).
Dopiero po oględzinach dokonanych przez pracownika gminy drzewo można będzie usunąć!
W tej chwili takich zgłoszeń dokonało zaledwie kilka osób. Jeśli usunie się drzewo bez głoszenia, można narazić się na podejrzenie, że usunięte zostało ono bez koniecznej zgody, co jest zagrożone karą pieniężną.