Słowem i obrazem ostrzegali przed alkoholem

Jak chronić dzieci przed jednym z najgroźniejszych nałogów – alkoholizmem. Dobrze zacząć przed nim ostrzegać jak najwcześniej, a najlepiej, kiedy opowiadają o nim sami uczniowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej, jak co roku, zorganizowała Gminny Konkurs Literacko-Plastyczny o tematyce antyalkoholowej, skierowany do III grup wiekowych:
I grupa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych;
II grupa – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;
III grupa – uczniowie klas I – III gimnazjum.
Adresatami konkursu byli uczniowie z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
Celem konkursu było zainspirowanie uczniów do działania w zakresie profilaktyki alkoholizmu, przybliżenie wiedzy na temat negatywnych skutków picia alkoholu, umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat alkoholizmu i jego zagrożeń, propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, a co najważniejsze szerokie włączenie dzieci i młodzieży w akcję antyalkoholową.
Swój udział w konkursie zgłosiło 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. Ogółem wpłynęło 27 prac plastycznych (22 ze SP i 5 z gimnazjów) oraz 23 prace literackie (14 z SP i 9 z gimnazjów). Najlepsi otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody (torby i plecki sportowe oraz portfele). Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci długopisów. Ponadto każda szkoła biorąca udział w konkursie otrzymała pamiątkowy dyplom oraz piłkę.
Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwycięzców odbyło się w dniu 15 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Bujnach.
W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, dyrektorzy szkół, Mieczysław Warszada – zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska, Dariusz Pytka – przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz Feliks Gałkowski – radny Rady Gminy Wola Krzysztoporska.
Na zakończenie uroczystości odbyła się prezentacja multimedialna o tematyce antyalkoholowej, pogadanka z trzeźwym alkoholikiem oraz z terapeutą.

Laureaci konkursu plastycznego dla I grupy wiekowej:
I miejsce – Antoni Kowalski kl. IIIa SP w Gomulinie
II miejsce – Wiktoria Osuch kl. III SP w Bujnach
III miejsce – Martyna Michalak kl. III SP w Bogdanowie
Wyróżnienie – Hanna Mizera kl. I SP w Krzyżanowie

Laureaci konkursu plastycznego dla II grupy wiekowej:
I miejsce – Ewelina Gawłowska kl. V SP w Parzniewicach
II miejsce – Jakub Mikołajewski kl. V SP w Bogdanowie
III miejsce – Marta Malicka kl. IVa SP w Gomulinie
Wyróżnienie – Natalia Dróżdż kl. Vb SP w Krzyżanowie

Laureaci konkursu plastycznego dla III grupy wiekowej:
I miejsce – Aleksandra Ławska kl. IIIa Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
II miejsce – Karolina Malicka kl. IIIa Gimnazjum w Gomulinie
III miejsce – Jakub Wrocławski kl. IIa Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
Wyróżnienie – 1. Julia Sala kl. IIIa Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
2. Izabela Kędra kl. Id Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

Laureaci konkursu literackiego dla II grupy wiekowej:

I miejsce – Natalia Łuczyńska kl. VIa SP w Gomulinie
II miejsce – Ewelina Gawłowska kl. V SP w Parzniewicach
III miejsce – Julia Król kl. VI SP w Bogdanowie
Wyróżnienie – Joanna Piotrkowska kl. VIb SP w Woli Krzysztoporskiej

Laureaci konkursu literackiego dla gimnazjum:

I miejsce – Paulina Siewierska kl. IIIa Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
II miejsce – Ewelina Pirek kl. IIIa Gimnazjum w Gomulinie
III miejsce – Julia Stawicka kl. Ia Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
Wyróżnienie – Bartłomiej Czaja kl. IIIa Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a laureatom składa serdeczne gratulacje.
Ponadto dziękujemy serdecznie Szkole Podstawowej w Bujnach za pomoc w zorganizowaniu podsumowania konkursu.