Słowem i obrazem w nałogi

12 grudnia 2019 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Literackiego i Plastycznego o tematyce profilaktycznej, którego organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej. Tegoroczny konkurs adresowany był do dzieci oraz młodzieży z szkół podstawowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

– Celem konkursu było przybliżenie wiedzy na temat negatywnych skutków używek, umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat uzależnień i ich zagrożeń, zainspirowanie uczniów do działania w zakresie profilaktyki uzależnień, a co najważniejsze, szerokie włączenie dzieci i młodzieży w akcję profilaktyczną – mówi Marta Kopacka z GKRPA.

Swój udział w konkursie zgłosiło 6 szkół podstawowych. Ogółem wpłynęły 24 prace plastyczne (profilaktyczny przekaz treści, zawartość merytoryczna, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, estetyka), dokonała wyboru najlepszych prac.

Dyplomy oraz nagrody wręczyli zwycięzcom przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzata Gniewaszewska oraz Mieczysław Warszada, zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska.

 

Laureaci Konkursu Plastycznego:

I grupa wiekowa (uczniowie kl. I-III SP)

„Mój pomysł na zdrowy styl życia”

I miejsce – Alicja Szafnicka (SP Gomulin)

II miejsce – Krzysztof Dziemdziora (SP Gomulin)

III miejsce – Maja Maczugowska (SP Krzyżanów)

Wyróżnienie – Lena Efimov (SP Parzniewice)

II grupa wiekowa (uczniowie kl. IV-VI SP):

Żyję zdrowo bo nie ulegam nałogom”.

I miejsce – Estera Herbuś (SP Parzniewice)

II miejsce – Mikołaj Domagała (SP Gomulin)

II miejsce – Aleksandra Drzynicka (SP Krzyżanów)

III miejsce – Krzysztof Stasiak (SP Bogdanów)

III grupa wiekowa (uczniowie kl. VII-VIII SP):

Portret osoby uzależnionej”.

I miejsce – Maja Komorowska (SP Bogdanów)

II miejsce – Martyna Sobutkowska (SP Gomulin)

III miejsce – Piotr Kulka (SP Wola Krzysztoporska)

Wyróżnienie – Maria Skupień (SP Gomulin)

Laureaci Konkursu Literackiego:

I grupa wiekowa (uczniowie kl. IV – VI SP):

Tematy: „Picie to stracone życie…. Rozwiń myśl.” lub „Alkoholizm. Problem nie tylko dorosłych”.

I miejsce – Wiktoria Cieślik (SP Wola Krzysztoporska)

II miejsce – Alicja Lasota (SP Gomulin)

Talula Ciesielska (SP Wola Krzysztoporska)

III miejsce – Marcelina Mazerant (SP Gomulin)

Wyróżnienie – Zuzanna Pająk (SP Gomulin)

II grupa wiekowa (uczniowie kl. VII – VIII SP):

Tematy: „Za zamkniętymi drzwiami… Otchłań, z której trudno uciec” lub „Narkomania czyli smutek młodości”.

I miejsce – Marta Misztela (SP Krzyżanów)

II miejsce – Nikola Krawczyńska (SP Bujny)

Klaudia Zapała (SP Gomulin)

III miejsce – Amelia Szustak (SP Wola Krzysztoporska)

Kinga Plich (SP Gomulin)

Wyróżnienie – Zuzanna Zapała (SP Bogdanów)

Natalia Królikowska (SP Bujny).

Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach w programie artystyczno-profilaktycznym pt. „A Ty co wybierasz?”, przygotowanym pod kierunkiem Doroty Litych.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom.


Fot. Anna Wiktorowicz