Ślubowali dbać o honor szkoły…

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach rozpoczął listopad od ważnych uroczystości. 6 odbyło się tu ślubowanie nowych adeptów klas liceum i technikum.

Wśród zaproszonych gości znalazł się przedstawiciel 25. Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim, który we wrześniu obchodził również swój wielki dzień, a mianowicie otrzymał sztandar. Młodzież ze starszych klas pod kierunkiem Edyty Owczarek ( wychowawczyni klasy I LOP/LOW) i Iwony Gemel (wychowawczyni klasy I TWRL) poprowadziła uroczystość. Odbyły się również pokazy musztry i defilada klas mundurowych. Dyrektor Szkoły Paulina Dziadczyk wraz z delegacją uczniowską złożyła wiązankę pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły, Wincentego Witosa. Teresa Pytka nauczyciel religii wraz z młodzieżą z klasy IV technikum przygotowała scenkę, w której przybliżono sylwetkę tego wielkiego, patriotycznego działacza.
Organizatorki i klasy pierwsze dziękują za pomoc w realizacji przedsięwzięcia Anetcie Mielczarek, Tomaszowi Woźniakowi, klasie III LOP i II LOP oraz wszystkim zaangażowanym rodzicom.