Śmieci: zmiana harmonogramów na grudzień!

śmieciarka i pracownicy opróżniający kosze

Informujemy, że od grudnia 2023 r. zmianie ulega częstotliwość odbioru niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych dla budynków jednorodzinnych.

I tak:
– w okresie od kwietnia do listopada będą one odbierane raz w miesiącu,
– w okresie od grudnia do marca będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie.

Powyższa zmiana została wprowadzona Uchwałą nr LXIV/534/23 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
Harmonogramy na 2024 r. zostaną przekazane mieszkańcom przez firmę Eko Region oraz będą dostępne w BIP-e Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Poniżej zmiana harmonogramów na miesiąc grudzień 2023 r. dla poszczególnych miejscowości.