„Sołectwo na plus” – sołtysi mogą składać wnioski!

pbaner herb województwa łódzkiego napis sołectwo na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w dwóch naborach grantowych skierowanych do sołectw, które na rok 2022 ogłosił Samorząd Województwa Łódzkiego.

Nowym programem samorządu jest „Infrastruktura sołecka na plus”. W programie tym można realizować zadania innowacyjne i unikatowe nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” można realizować inwestycje, które poprzez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województwa łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Jednocześnie po raz kolejny uruchomiony został nabór „Sołectwo na plus”. Przyznana pomoc finansowa (grant) może wynieść maksymalnie 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych).

W obu naborach zgłoszenie może złożyć każdy sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu sołectwa.

Zgłoszenie, wypełnione i podpisane przez sołtysa wraz z pieczęcią należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie na biurze podawczym tut. urzędu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się regulaminami, które zostały udostępnione na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce „Sołectwo na plus” i zakładce „Infrastruktura sołecka na plus” oraz w załączeniu.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.

Wszelkie pytania można kierować:
– pod adresem email: solectwonaplus@lodzkie.pl
– telefonicznie 42-663-35-74,42-663-35-70, 42-291-97-98, 42-663-32-24
Herb województwa łódzkiego, napis infrastruktura sołecka na plus

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Regulamin Infrastruktura Sołecka na plus 2022_2 689 KB 185
2 doc RODO_klauzula 17 KB 152
3 pdf Uchwała regulamin Sołectwo na plus 2022_2 508 KB 156
4 doc Załącznik nr 1 - zgłoszenie DOC 20 KB 170
5 doc załącznik nr 1 - druk zgłoszenia_2_DOC 58 KB 157