Sołtysi usłyszeli o inwestycjach

Nowi i starzy sołtysi z terenu gminy Wola Krzysztoporska spotkali się 11 czerwca na inauguracyjnym (pierwszym po wyborach) spotkaniu z władzami gminy. Wójt Roman Drozdek poinformował o realizowanych inwestycjach. Była też okazja, żeby podziękować za długoletnią współpracę przechodzącemu na emeryturę Adamowi Januszewskiemu z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Właśnie od podziękowań dla członka Rejonowego Zespołu Doradców ŁODR Adama Januszewskiego rozpoczęto spotkanie z sołtysami.

– Dziękuję za lata bardzo dobrej współpracy (a nie we wszystkich gminach tak jest), ale i tę dzisiejszą uroczystość. Nadal mogą państwo liczyć na pomoc i radę z mojej strony – mówił Adam Januszewski.

Ponieważ spotkanie było pierwszym w nowej kadencji, przyszedł czas na krótkie podsumowanie wyborów. Wniosek jest jeden – panie w natarciu. W obecnej kadencji funkcję sołtysa pełnić będzie aż 30 kobiet i tylko 13 mężczyzn. Po wyborach w skład tego grona weszło 10 nowych osób: Anita Łuczyńska (Gomulin), Renata Kiereś (Kacprów), Kamila Zaor (Krężna), Agnieszka Szczukocka (Laski), Zofia Foltyn (Oprzężów), Maria Biegańska (Pawłów Górny), Marzena Włodarczyk-Turlik (Piekarki), Kordian Pawłuś (Siomki), Krzysztof Kaczmarek (Stradzew), Małgorzata Pisarek (Wygoda).
Wspominano także tych, którzy wprawdzie już sołtysami nie są, ale przez wiele lat godnie pełnili tę funkcję. Najdłużej, bo od 1995 roku (20 lat) przez 5 kadencji reprezentowali swoje sołectwa Paweł Malik (Siomki) i Marek Nowakowski (Wygoda). Od roku 1999 (16 lat), czyli przez 4 kadencje pracowali: Czesław Malicki (Gomulin), Zdzisław Piekut (Oprzężów) i Piotr Cieśla (Piekarki). Przez 12 lat (3 kadencje) swoją funkcję pełniła Agnieszka Mikołajczyk (Pawłów Górny), a od 2007 roku (8 lat) – Agata Mielczarek (Krężna) i Gabriela Pawlak (Laski). Przez ostatnie cztery lata swoim wsiom przewodzili Wojciech Wieczorek (Kacprów) i Ewa Ceglarek (Stradzew).
Wszystkim, którzy jeszcze nie do końca wdrożeni są w sprawy gminy, wójt Roman Drozdek przedstawił najważniejsze tegoroczne inwestycje. – Staramy się tak układać budżet, żeby realizować te najważniejsze potrzeby sołectw – mówił podczas spotkania i podkreślał, że podstawową rzeczą jest umiejętne korzystanie ze środków zewnętrznych, a więc dotacji i programów unijnych. – Bieżący rok jest tzw. rokiem cichym, kiedy skończył się okres dofinansowania 2007 – 2014. Będzie on czasem na przygotowanie dokumentacji i projektów, które będzie można w kolejnych latach wykorzystać do ubiegania się o środki zewnętrzne – dodał Roman Drozdek. Nie oznacza to jednak, że w tym roku nie będą realizowane inwestycje. Wśród tych najważniejszych znalazły się m.in.: dokończenie budowy nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w Parzniewicach (ponad 3 mln zł), adaptacja pomieszczeń na potrzeby punktu lekarskiego w Bogdanowie (120 tys. zł), modernizacja dróg lokalnych (950 tys. zł) czy budowa obwodów oświetleniowych (Blizin, Borowa – 60 tys. zł, Mzurki – 50 tys. zł).
Obecny stan finansów gminy przedstawił także skarbnik Wiesław Jagiełło.
Swoje wnioski dotyczące spraw bieżących zgłaszali również sami sołtysi. Jadwiga Kauc, sołtys wsi Woźniki zasygnalizowała potrzebę utwardzenia wyjazdów z dróg dojazdowych na krajową „ósemkę”. Sołtys Borowej Lucyna Zielińska pytała o termin powstania w jej miejscowości boiska, sołtys Miłakowa Tadeusz Zimowski mówił o koszeniu poboczy, Agata Szmalec z Krężnej Kolonii pytała o numerację posesji, sołtys Bujen Agnieszka Robaszek-Pawlik mówiła o poprawkach przy kanalizacji.
Wszystkie zgłoszone sprawy zostały przekazane do odpowiednich referatów Urzędu Gminy.