Specjalistyczny sprzęt i programy dla uczniów z Krzyżanowa

Dzieci korzystające z nowoczesnego sprzętu

W Szkole Podstawowej w Krzyżanowie zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, który kupiono dla szkoły.

W ramach udziału w Rządowym programie na lata 2020 – 2024 „ Aktywna tablica” dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie zakupione zostały pomoce dydaktyczne, narzędzia oraz specjalistyczne oprogramowanie.
Całkowita wartość kupionego sprzętu oraz programów wyniosła 43.750 zł, z czego wnioskowana kwota wsparcia finansowego wyniosła 35.000 zł, natomiast wkład własny organu prowadzącego, czyli gminy Wola Krzysztoporska stanowi 8.750 zł.
A kupione zostały: monitor interaktywny wraz z podstawą mobilną, laptop, Magiczny Box – Planeta EMO – pakiet Emocje oraz programy multimedialne: „Zajęcia Logopedyczne”, „Autyzm”, „Czytanie SY-LA-BA-MI”, „Percepcja wzrokowo-słuchowa”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie pomoce wykorzystują podczas zajęć dydaktycznych specjalistycznych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), a także w innych obszarach mających na celu wykształcenie u dziecka wszelkiego typu umiejętności.
– Wykorzystanie nowych technologii z pewnością pomoże rozbudzić ciekawość uczniów, utrzymać ich uwagę, jest też dużym wsparciem w procesie efektywnego kształcenia. Dzięki nowym pomocom możemy wspierać i podziwiać rozwój uczniów – mówi dyrektor szkoły Magdalena Ryżewska.

Fot. SP Krzyżanów