Spektakl teatralny pt.: „O Stachu i strachu”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysztoporskiej zorganizowała w dniu 12 lutego 2015 roku o godz. 10:00 spektakl pt. „O Stachu i strachu” połączony z warsztatami o tematyce profilaktycznej. Spektakl został wykonany przez doświadczonych animatorów i artystów z zespołu Stowarzyszenia „Akademia Wyobraźni”– Program Działań Teatralnych. Przedstawienie zgromadziło liczną publiczność, w tym dzieci wraz z opiekunami ze świetlic środowiskowych w Parzniewicach i Gomulinie, dzieci z Przedszkola Samorządowego oraz inni mali widzowie z terenu naszej gminy. Tematem spektaklu była bajka profilaktyczna oparta na motywach baśniowych, odwołujących się do głębokich wzorów i wartości inspirowania baśniami ludowymi. Mali widzowie z wielkim zainteresowaniem śledziła losy Staszka, który podróżując po świecie szukał stracha. Dzieci zachęcane przez prowadzącego czynnie uczestniczyły w wędrówce głównego bohatera. Ostrzegały go przed duchami i innymi potworami nawiedzającymi m.in. kościół i zamek. Po spektaklu część dzieci wzięła udział w warsztatach profilaktycznych, podczas których mogli skonstruować swoje krótkie wypowiedzi teatralne (scenki, etiudy)o temtyce prospołecznej i profilaktycznej, budując pod kierunkiem animatorów „Akademii Wyobraźni” swój własny teatr papierowy, który stał się ich własnością.