Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zaprasza na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” – dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program szkolenia:

1. Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020.
2. Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.