Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM” dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Moszczenicy (ul. Kosowska 1) w godz. 11.00 – 13.00.
Program szkolenia:
1. Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla gmin.
2. Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.