Sprzedaż gruntów

Sprzedaż młotek na klawiaturze

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:

– nieruchomość rolną położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 480/117 o powierzchni 3,8074 ha – sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Przedmiotowa nieruchomość jest opisana w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.