Staż w urzędzie gminy

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że przyjmie trzech (3) bezrobotnych absolwentów na staż w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska na okres 6 miesięcy – od dnia 15 lipca 2017 roku – na stanowisko pracy “pomoc administracyjna”.
Staż jest organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska prosimy o kontakt pod numerem telefonu 44 6163986 lub osobiste zgłoszenie się do tutejszego Urzędu (pokoju nr 12a).

Kandydat na staż powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Podanie i CV należy złożyć w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska (w sekretariacie, pokój nr 11) w terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku.