Sto dzików do odstrzału!

Do 15 lipca na terenie Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego odstrzelonych ma zostać kolejnych 100 dzików.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody łódzkiego przeprowadzony ma być kolejny odstrzał sanitarny dzików, także na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego nakazuje się przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików, w terminie do 15 lipca 2018 r. Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego w obwodach łowieckich o numerach: 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 252, 254, 274, 275, 277 i 296 łącznie odstrzelonych ma być 100 sztuk zwierząt.
Fakt odstrzału sanitarnego dzików zgłoszony być musi powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla lokalizacji obwodu łowieckiego.
Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików nakazuje się przeznaczyć do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub do utylizacji.