Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ podsumowuje projekty

Plac zabaw w Kozierogach

Ponad 10,5 mln zł i 133 wnioski wybrane do dofinansowania. Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ podsumowuje realizowane projekty. Są wśród nich także te wykonane na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Dzięki współpracy z LGD ,,BUD-UJ RAZEM” w tym roku wybudowane zostały 4 place zabaw wraz z siłowniami plenerowymi w miejscowościach: Blizin, Laski, Siomki, Kozierogi za łączna kwotę 488.105 zł (dofinansowanie wyniosło 190.886 zł).

Prezentacja projektów  realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. W obecnej chwili zostało ogłoszonych 22 naborów wniosków o przyznanie pomocy. We wszystkich naborach łącznie zostało złożonych 209 wniosków. Pomoc otrzymało 133 beneficjentów. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

W ramach projektów grantowych obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, imprez promujących obszar, siłowni zewnętrznych / placów zabaw, przebudowy/ wyposażeń świetlic wiejskich, szlaki turystyczne, zabytki, warsztaty/ szkolenia/ wyjazdy studyjne pomoc otrzymało 73 beneficjentów  na łączną kwotę 1 587 019,00 zł

W ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/ placów zabaw pomoc finansową otrzymało 21 beneficjentów na łączna kwotę 2 892 110,00 zł

Z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej/ Rozwijania działalności gospodarczej pomoc uzyskało 38 beneficjentów na łączną kwotę 5 685 420,00 zł

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi . Na realizacje inkubatora został złożony 1 wniosek . Kwota wsparcia 318 150,00 zł

PODSUMOWANIE

 

RODZAJ OPERACJI

 

 

ILOŚĆ WYBRANYCH OPERACJI

 

 

WYKORZYSTANA KWOTA

 

 

Projekty grantowe

 

73 1 587 019 zł
 

Operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej

 

21 2 892 110 zł
 

Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej

 

38 5 685 420 zł
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi  

1

 

318 150 zł

 

RAZEM

 

133 10 482 699

W chwili obecnej rozpatrywany jest Nabór 8/2018/G – ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pptx załącznik - Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych 7 MB 382