Strażacy z Bujen świętowali 90-lecie istnienia jednostki

Od 90 lat chronią, pomagają, biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym. 25 września strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach świętowali jubileusz istnienia jednostki.

Sprawne, szybkie interwencje i dobre wyszkolenie bojowe jednostki przez dziesiątki lat chroniły domostwa przed zniszczeniem. Ale nie tylko, bo strażacy z Bujen zawsze chętnie włączali się działania społeczne, brali udział w uroczystościach gminnych, pomagając nie tylko w ich organizacji, ale i podnosząc ich rangę i narodowy charakter. 25 września był dniem, w którym można było o tym wszystkim przypomnieć.

O godzinie 13.30 przed ołtarzem kościoła pw. św. Wawrzyńca stanęły strażackie poczty sztandarowe, bowiem uroczyste obchody 90-lecia istnienia OSP Bujny rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez kapelana strażaków ks. Grzegorza Cierlińskiego i proboszcza parafii Bujny ks. Jerzego Peterę.
Ksiądz kapelan przypomniał postać św. Floriana, życząc druhom nieustannej opieki patrona strażaków. Przypomniał też o ich wielkiej odwadze i poświęceniu, z jakim sprawują służbę w obronie życia i mienia innych, niejednokrotnie z narażeniem siebie na niebezpieczeństwo. Ksiądz proboszcz z kolei życzył wewnętrznego ognia i siły, którą ochotnicy zarażają do bezinteresownego działania.
Po mszy świętej wszyscy w uroczystej defiladzie i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Gomulina przemaszerowali na plac przed strażnicą w Bujnach, gdzie komendant Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej i prezes OSP Bujny druh Mirosław Jakubczyk powitał zaproszonych gości i złożył uroczysty meldunek nadbryg. Tadeuszowi Karczowi.
Całą uroczystość poprowadził radny Michał Gaworczyk. 90-letnią historię jednostki w Bujnach przedstawiła z kolei młoda adeptka ochotniczej służby Beata Stanikowska, po czym zasłużeni działacze i członkowie OSP za swoją długoletnią i nienaganną służbę społeczną w szeregach OSP otrzymali zaszczytne odznaczenia.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
Bogdan Jakubczyk
Cezary Gaworczyk
Dariusz Szczepanik
Jerzy Żuber
Paweł Sokołowski

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
Mirosław Filip
Sylwester Bzik

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
Dariusz Pawłowski
Marcin Miśkiewicz
Dariusz Jakubczyk
Sylwester Robak
Roman Stanikowski

Statuetkami uhonorowani zostali także strażacy – seniorzy:
Czesław Członka
Jerzy Żuber
Józef Dudek
Józef Markiewicz
Henryk Czajka

Ale nie tylko strażacy zostali nagrodzeni. Także oni postanowili przyznać swoje wyróżnienie, a tym wyróżnionym został wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, któremu strażacy dziękowali za nieustanne wspieranie OSP. Druhowie nadali wójtowi godność „Honorowego Strażaka OSP w Bujnach”, obdarowując jednocześnie złotym hełmem. Wójt z kolei dziękował strażakom za ich odpowiedzialną służbę i angażowanie w społeczną działalność kolejnych pokoleń młodych ludzi.

Dyplomy za zaangażowanie na rzecz jednostki i działalność społeczną otrzymali także: Jan Czubała z UG w Woli Krzysztoporskiej, Elżbieta Przybył – dyrektor SP Bujny, sołtys Bujen Agnieszka Robaszek-Pawlik, przedsiębiorca Janusz Stus, dyrektor ZS CKP Bujny Sławomir Piętakiewicz, prezes Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej Grzegorz Konecki, przewodnicząca RG Wola Krzysztoporska Maria Głowacka, KGW Bujny (na ręce przewodniczącej Krystyny Chrząstek), dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej Jolanta Kołacińska i radny Michał Gaworczyk.

Strażakom z Bujen gratulowali i dziękowali z kolei m.in.: nadbrygadier Tadeusz Karcz, przewodnicząca RG Wola Krzysztoporska Maria Głowacka, dyrektor ZS CKP Bujnach Sławomir Piętakiewicz, zastępca komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Paweł Kardas i poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski. Dziękowali także przedstawiciele samorządu (władze oraz radni gminni i powiatowi) i współpracujących ze strażakami jednostek.
Całość zakończyła strażacka defilada, a po niej przyszedł czas na degustację potraw przygotowanych przez miejscowe gospodynie.

RYS HISTORYCZNY OSP z Bujen przedstawiony przez strażaków podczas uroczystości jubileuszowych

Odrodzona po przeszło stuletniej, zaborczej niewoli II Rzeczpospolita goiła swoje rany, a jednocześnie powoływała do życia różne formy działalności społecznej. Wśród nich na czoło wysuwały się ochotnicze straże pożarne.
Organizacji tej nie zabrakło także w Bujnach. Powstała już w roku 1926 z inicjatywy miejscowej społeczności. Na czele jednostki stanął Stanisław Kołaciński jako naczelnik i Franciszek Bińczyk jako prezes. W następnych latach prezesami byli:
1. Józef Grela
2. Władysław Matyjaszczyk
3. Józef Dymus
4. Władysław Matyjaszczyk
5. Zdzisław Matyjaszczyk
6. Stanisław Szustak
7. Tadeusz Bińczyk
8. Józef Królikowski
9. Stanisław Gaworczyk, s. Piotra
10. Stanisław Gaworczyk, s. Antoniego
11. Franciszek Dymus
12. Stanisław Rycerz
13. Marek Chojnacki
14. Bogdan Kulik

Skromna była baza naszej straży: drewniana strażnica i ręczna pompa oraz wóz na żelaznych, a potem na gumowych kołach. Ogromny był jednak zapał wszystkich strażaków, nie tylko w zakresie bezpośrednich akcji pożarniczych, ale na co dzień. Zbiórki, ćwiczenia, imprezy dochodowe i okolicznościowe, pokazy, współpraca z innymi jednostkami – to podstawowe działania w tamtym okresie.
Nasi poprzednicy, wspierani przez miejscowe społeczeństwo, podjęli się w roku 1937 budowy nowej, murowanej strażnicy. Nie została ona jednak w pełni wykończona, ponieważ wkrótce wybuchła wojna. Tragiczny dla ojczyzny rok 1939 i okupacja hitlerowska ograniczyły działalność OSP, ale jej nie zahamowały. Braliśmy nadal udział w akcjach oraz pełniliśmy stałe dyżury nocne i dzienne.
Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku dało nowe ożywienie w działalności społecznej i samorządowej wsi. Ambicją kolegów druhów żyjących i działających do dziś, jak i tych, którzy odeszli od nas na zawsze, było kontynuować tradycje OSP i rozwijać działalność. W 1945 roku jednostka nasza wzbogaciła się o motopompę.
Oprócz podstawowych zadań, podjęliśmy się w latach 1964 – 1968 ogromnego wysiłku – budowy nowej, z prawdziwego zdarzenia remizy strażackiej, która służy nam do dziś i służyć będzie w następnych dziesięcioleciach.
Przy naszej jednostce istnieje Młodzieżowa Sekcja OSP. Od wielu lat uczestniczymy w zawodach gminnych, zdobywając czołowe miejsca, puchary i wyróżnienia. OSP w Bujnach działała i działać będzie dla dobra mieszkańców. Poszczególni członkowie wspierali różne inicjatywy społeczne, np.: budowę chodnika, zbiornika przeciwpożarowego i inne.
W latach 1989 – 91 uczestniczyliśmy w budowie kościoła i domu parafialnego.
W naszej działalności byliśmy zawsze z Bogiem i społeczeństwem, dając temu wyraz w różnych okolicznościach.
Lata 1996 – 2007 obfitowały w wiele wspaniałych wydarzeń dla naszej jednostki. Do takiego wydarzenia możemy zaliczyć w pełni zakończoną rozbudowę strażnicy. Możemy tutaj w pełni podziękować władzom gminy Wola Krzysztoporska na czele z wójtem Romanem Drozdkiem oraz radnymi gminnymi za wkład finansowy, który w dużym stopniu wspomógł uwieńczyć ten cel. Nie możemy zapomnieć o wkładzie, jaki włożyli w tę inwestycję wszyscy druhowie naszej jednostki. Środki finansowe własne OSP w Bujnach, choć skromne, ale także w dużym stopniu pomogły osiągnąć wymarzony cel. Obecnie strażnica wraz z salą zabawową i punktem konsultacji społecznej oraz zapleczami gospodarczymi służą i będą służyć nie tylko naszej jednostce, ale także społeczeństwu naszej miejscowości i gminy.
W roku 2007 otrzymaliśmy nowy samochód marki FORD z własną pompą oraz zbiornikiem na 400 litrów wody. Poświęcenie pojazdu oraz odebranie kluczyków nastąpiło w dniu uroczystości 80-lecia istnienia naszej jednostki dnia 23.09.2007 r.
W latach 2008 – 2010 jednostka nasza ze środków własnych, Koła Gospodyń Wiejskich, a przede wszystkim ze środków gminnych zakupiła nowe krzesła i stoły oraz wyposażenie kuchni. Ponadto pozyskano nowy sprzęt pożarniczy do usuwania miejscowych zagrożeń.
W kolejnych latach przeprowadzony został remont garażu i zamontowano nowe drzwi garażowe.
Następnie wyremontowano pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania strażaków i pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
W roku 2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym to wybrano nowy zarząd OSP. W skład obecnego zarządu weszli:
Prezes Mirosław Jakubczyk
Naczelnik Sylwester Robak
Sekretarz Damian Jakubczyk
Skarbnik Stanisław Rycerz
Na początku września przeprowadzony został remont budynku OSP – odnowiono elewację budynku, wykonano opaskę z kostki brukowej i zamontowano logo na budynku. Natomiast strażacy we własnym zakresie pomalowali ściany wewnątrz budynku.