Strażacy podsumowali rok 2018

Po serii zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy Wola Krzysztoporska 6 kwietnia w Bujnach odbyło się ostatnie, podsumowujące rok 2018 spotkanie strażaków. Zarząd Gminny ZOSP RP otrzymał absolutorium. Były też plany na kolejne lata.

Około 550 druhów i druhen z 16 jednostek, w tym około 300 mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – taki jest „ochotniczy” potencjał gminy Wola Krzysztoporska. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w roku 2018 podsumowali: prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Woli Krzysztoporskiej Grzegorz Konecki i komendant gminny Mirosław Jakubczyk.
Ponieważ podstawowym zadaniem OSP jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, warto przypomnieć, że na wyposażeniu strażaków jest 7 samochodów gaśniczych średnich, 8 samochodów gaśniczych lekkich i 2 samochody techniczne (ratownictwo drogowe), a trzy jednostki z terenu gminy działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i to właśnie one odnotowują najwięcej wyjazdów do akcji: Wola Krzysztoporska – ponad 80 w ubiegłym roku, Gomulin – pond 40 i Parzniewice – 36.
Strażacy podsumowali nie tylko udział w akcjach gaśniczych i bojowych, ale i zawodach sportowych (8 miejsce w województwie dla dziewcząt z OSP Bujny; Gminne Zawody Pożarnicze w Blizinie), turniejach (Gminny i Powiatowy Turniej Pożarniczy), uroczystościach gminnych (Święto Gminy, Dożynki w Majkowie Dużym, Gminny Dzień Strażaka w Bogdanowie, jubileusze OSP) czy powiatowych, a także ścisłą współpracę przy organizowaniu przedsięwzięć skierowanych do lokalnej społeczności. Za działalność w roku 2018 Zarząd Gminny uzyskał absolutorium.
Strażacy mówili także o potrzebach i wyzwaniach, jakie stoją przed nimi. A te podsumował wójt gminy Roman Drozdek. – Wasze strażnice pięknieją, a w niektórych miejscowościach powstają nowe (Rokszyce, Blizin, Mąkolice – to przykłady tylko z ostatniego roku), ale wiem, jakie są jeszcze potrzeby waszych jednostek i będę się starał, aby je w miarę możliwości realizować. A ten ambitny plan już wdrażany w życie opiewa na kwotę 5,5 mln zł – mówił Roman Drozdek, szczegółowo przedstawiając potrzeby każdej z jednostek.
Za współpracę z Państwową Strażą Pożarną dziękował obecny na spotkaniu komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. kpt. Jakub Rytych. – Dziękujemy wam, że wyjeżdżacie na każde wezwanie. Bez was – strażaków OSP – nie poradzilibyśmy sobie – mówił.
Za strażacką służbę dziękowała także przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska. – Będziemy głosować za tym, żeby nasza straż była doceniana i dofinansowana, bo jesteście naszym bezpieczeństwem – mówiła.
Za współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i wiele przedsięwzięć razem realizowanych słowa podziękowań skierowała do strażaków także dyrektor GOK Jolanta Kołacińska.

Fot. A. Wiktorowicz