Strażak z Woli Krzysztoporskiej najlepszym dowódcą OSP

Nienaganna służba, profesjonalizm, zaangażowanie. Krzysztof Wiernicki – dowódca sekcji OSP w Woli Krzysztoporskiej – został Najlepszym Dowódcą OSP województwa łódzkiego w 2016 r.

Pan Krzysztof ma za sobą 13-letni staż w służbie OSP, i to w jednostce, która jest jedną z najaktywniejszych w powiecie piotrkowskim (w 2014 – 122 działania ratownicze; rok 2015 – 143 działania) i jedną z najlepszych pod względem wyszkolenia bojowego. OSP Wola Krzysztoporska należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jej druhowie stale podnoszą stopień wyszkolenia. Druh Wiernicki ma za sobą m.in.: szkolenie podstawowe strażaków ochotników, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ćwiczenia w komorze dymowej oraz rozgorzeniowej, ma też uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B i C.

Druh Wiernicki pełni w jednostce funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest również zasłużonym honorowym dawcą krwi. Wśród posiadanych przez niego odznaczeń wymienić należy „Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” oraz brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Corocznie czynnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych, wielokrotnie je wygrywając na szczeblu gminnym i zajmując IV miejsce w zawodach powiatowych w 2015 r. Prowadzi również młodzieżową drużynę sportowo-pożarniczą, która w ostatnich latach wielokrotnie wygrywała zawody gminne.
Od początku służby w szeregach OSP w Woli Krzysztoporskiej wyróżniał się zaangażowaniem, profesjonalizmem i odwagą podczas prowadzonych działań. Obecnie jest jednym z najaktywniejszych strażaków jednostki. W 2015 r. druh Krzysztof Wiernicki uczestniczył w 80 wyjazdach alarmowych. Nienaganna służba, wysoki stopień kompetencji przyczyniły się (po ukończeniu odpowiedniego szkolenia) do objęcia funkcji dowódcy sekcji OSP. Druh Wiernicki dowodził wieloma skomplikowanymi działaniami podczas gaszenia pożarów, ratownictwa drogowego czy usuwania skutków miejscowych zagrożeń (m.in. wichury). Wielokrotnie dowodził akcjami, w których uczestniczyło kilka zastępów.
Trafne decyzje, wzorowa postawa i poświęcenie w służbie pożarniczej – to wszystko zdecydowało, że został uznany za najlepszego dowódcę OSP w województwie łódzkim.