Susza. Przedłużamy przyjmowanie wniosków!

W związku z dużym zainteresowaniem rolników, przedłużamy termin składania wniosków “suszowych” do 13.07.2018 (piątek).

Formularz wniosku wraz z oświadczeniami jest dostępny w Urzędzie Gminy (pokój nr 14) oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

– wniosek oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym: http://www.lodzkie.eu/data/other/wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_3.pdf

– oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach: http://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_1.pdf

– oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach http://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_1.pdf
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatność bezpośrednią na rok 2018 oraz wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 44 616 39 83 lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.