Susza. Wyjaśniamy wątpliwości!

Docierają do nas informacje, że wśród wielu rolników z terenu naszej gminy zrodziły się wątpliwości, na jakiej podstawie oceniono, że susza dotknęła tylko niektóre uprawy na glebach klasy V i VI.

W związku z tym wyjaśniamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2018 roku dla komisji powołanych przez wojewodę, dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, szkody powstałe w wyniku suszy komisje mogą szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie wystąpiła susza – zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym (KBW).
Klimatyczny bilans wodny upubliczniany jest w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).
W związku z powyższym wyjaśniamy, że komisja działająca na terenie gminy Wola Krzysztoporska będzie mogła szacować szkody w gospodarstwie rolnika na podstawie złożonego przez niego wniosku oraz oględzin w terenie, w oparciu o ww. informacje agrometeorologiczne.

Informujemy również, że decyzje w sprawie udzielenia pomocy z powodu suszy nie zapadają na szczeblu gminnym. Jest to w gestii Wojewody i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To nie nasi urzędnicy decydują o tym, które uprawy można zakwalifikować jako dotknięte suszą, a których nie. O tym decyduje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB). Natomiast komisja gminna, szacując straty, jest zobowiązana opierać się na obiektywnych danych dostępnych w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez IUNG-PIB.

Aktualne informacje dotyczącej naszej gminy znajdują się na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1010102/.

Powyższy raport obejmuje pięć kolejnych okresów raportowania. W drugim i trzecim okresie raportowania zagrożenie suszą występowało dla zbóż jarych i ozimych oraz krzewów owocowych i truskawek uprawianych na glebach kategorii I (V i VI klasa bonitacyjna). W czwartym okresie – zagrożenie dotyczyło tylko zbóż jarych i ozimych dla kategorii gleby I, natomiast w piątym – kryterium suszy nie zostało przekroczone. Ponadto dla kolejnych kategorii gleby (II – IV) w żadnym z okresów raportowania kryterium suszy nie zostało przekroczone.