Świadczenia dla udzielających wsparcia obywatelom Ukrainy

Niebiesko-żółta flaga Ukrainy i uścisk dłoni

Informujemy, że od 04.04.2022 istnieje możliwość składania wniosków na świadczenie 40 zł dla mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, którzy zapewniają pomoc w zakwaterowaniu i wyżywieniu obywateli Ukrainy. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej (ul. Szkolna 6) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia:
Osoby fizyczne lub inne podmioty, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie mieszkańcom Ukrainy opuszczającym teren Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Wymagania, jakie muszą spełniać osoby, by otrzymać świadczenie 40 złotych:
1. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i niepobieranie opłat od osób zakwaterowanych.
2. Własny numer PESEL lub NIP.
3. Dane osób przyjętych na zakwaterowanie (nadany numer PESEL lub pieczątka przekroczenia granicy po 24.02.2022).
4. Dokładny adres miejsca pobytu osób zakwaterowanych.
5. Posiadanie polskiego rachunku bankowego, co ułatwi wypłatę świadczenia.
6. Numer telefonu wnioskodawcy.
7. Oświadczenie wnioskodawcy podpisane pod odpowiedzialnością karną dotyczące udzielenia zakwaterowania i wyżywienia.
8. Oświadczenia osób zakwaterowanych o zabezpieczeniu kwaterunku i zapewnieniu wyżywienia przez osoby goszczące.
9. Podpisana klauzula RODO.

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) świadczenie 40 złotych przysługuje na każdą zakwaterowaną osobę, jest wypłacane z dołu, czyli jedynie za miniony już okres pobytu obywatela Ukrainy, a nie za okres planowanego przebywania. Obecnie maksymalny okres przysługiwania świadczenia to 60 dni kalendarzowych.
W celu usprawnienia pracy administracyjnej uprasza się o składanie wniosków po upływie 60 dni pobytu obywateli Ukrainy w polskich domach.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy GOPS w Woli Krzysztoporskiej pod numerami telefonów: 44 6 163 284 wew. 11, 20, 21, 22, 23.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w siedzibie GOPS w Woli Krzysztoporskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Potrzebne dokumenty i oświadczenia w załączeniu.