Święto chleba w Blizinie

chleb i kłosy

Koło Gospodyń Wiejskich w Blizinie i Lokalna Grupa Działania „Buduj Razem” serdecznie zapraszają na imprezę pn. „Święto chleba i tradycji regionalnych”, która odbywać się będzie 24 lipca od godz. 14.00 na placu przed Domem Ludowym w Blizinie.

Plakat chleb i kosy oraz informacje święto chleba i tradycji w BlizinieW programie:
14.00 – Otwarcie imprezy, przywitanie gości.
14.20 – Prelekcja na temat lokalnych tradycji kulinarnych i kulturalnych.
15.00 Występ zespołu „Góralska Hora”.
16.00 Warsztaty wyrobu i wypieku chleba.
17.00 Przedstawienie najważniejszych osiągnięć dorobku KGW z terenu gminy Wola Krzysztoporska
18.00 Występ zespołu ”Pasjonatki”
18.40 Podsumowanie wieczoru
19.00 – 20:30 Zabawa taneczna – zakończenie imprezy

Projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bliźnie i i Lokalną Grupę Działania „Buduj Razem„. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt Grantowy pn.: „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD „BUD-UJ RAZEM”.