#SzczepimySię z OSP

Na niebieskim tle napisz #SzczepimySie z OSP

Ochotnicza Straż Pożarna włącza się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19, mogą zdobyć nagrody pieniężne!

Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części:
– Premia na Start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką.
– Premia za Szczepienia OSP: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby.
– Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię: ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień.

 W ramach Programu #SzczepimySię z OSP, jednostka OSP pomaga w wykonywaniu szczepienia, jeżeli realizuje minimum 1 z poniższych 3 działań:
– organizuje i przeprowadza transport personelu medycznego wykonującego szczepienie do miejsca zamieszkania pacjenta,
– organizuje i przeprowadza transport pacjenta do punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia,
– organizuje i prowadzi Tymczasowy Punkt Szczepień.

Więcej informacji i link do programu:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp