Szkoła w Bujnach imienia Lecha Kaczyńskiego

Fot. SP Bujny

Rada Gminy w Woli Krzysztoporskiej 7 lutego podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Bujnach imienia „Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. Wybór patrona szkoły poprzedzony był kilkumiesięczną procedurą wyłaniania kandydatów i wyborami na terenie placówki.

Fot. SP Bujny

Wybory patrona szkoły odbyły się 9 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bujnach. W powszechnym głosowaniu, w którym wzięli udział uczniowie w liczbie 89, nauczyciele 10 i rodzice 61 – łącznie oddano 160 głosów. Na kandydaturę prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oddano 128 głosów, na kandydaturę Janusza Korczaka oddano 32 głosy. Wybór społeczności szkolnej potwierdziła uchwałą Rada Gminy.
Wcześniej w szkole przeprowadzono całą procedurę wyłaniania kandydata na patrona placówki. Już we wrześniu 2016 r. uczniowie, ich rodzice i nauczyciele dowiedzieli się o możliwości zgłaszania propozycji. Ostatecznie pojawiły się dwie: Janusz Korczak i prezydent RP Lech Kaczyński. O ostatecznym wyniku zadecydowały grudniowe wybory.

Jak wnioskodawcy uzasadniają wybór na patrona Szkoły Podstawowej w Bujnach „Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”?

„Szkoła Podstawowa w Bujnach odczuwała brak patrona, który byłby autorytetem dla uczniów, stanowiłby dla nich wzór, wokół którego skupiałaby się praca wychowawcza szkoły, zgodna z jej misją oraz wizją rozwoju.
Szkolny Program Wychowawczy podkreśla, iż proces wychowawczy realizowany w Szkole Podstawowej w Bujnach zapewnia wszechstronny rozwój uczniów ukierunkowany na dobro, prawdę, piękno, pracę, samodoskonalenie się, odpowiedzialność, sprawiedliwość, uczciwość, tolerancję, umiejętność dialogu, aktywność, twórcze działanie i dostrzeganie potrzeb innego człowieka. Do wypracowania takich cech szkoła powinna dążyć i takie cechy były przez nas poszukiwane u potencjalnego patrona.
Każdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciałby w życiu naśladować. Potrzebujemy osób, które swoim życiem pokażą nam, że możliwe jest osiągnięcie pewnych zamierzonych celów, pomimo że mogą się one wydawać nam trudne czy wręcz nierealne. Takie przykłady tym bardziej są potrzebne dzieciom i ludziom młodym, wchodzącym w dorosłe życie. Czas spędzony w szkole to nie tylko okres, w którym uczniowie powinni zdobyć określoną wiedzę, to także czas, w którym uczą się dokonywać wyborów, zastanowić się, jakie cele warto sobie w życiu stawiać, jakimi zasadami warto się kierować? Potrzeba więc autorytetów, przykładów, wzorów. Słowa uczą, przykłady pociągają. Prezydent Lech Kaczyński jest właśnie osobą, którego życie godne jest naśladowania. W naszej opinii to właśnie on prezentował wszystkie cechy pożądane u potencjalnego naszej patrona szkoły.
Świat znał go jako wybitnego polityka, a jego śmierć dobitnie świadczy o poświęceniu, oddaniu i poszanowaniu dla idei patriotyzmu i pamięci pomordowanych za Ojczyznę. Lech Kaczyński zginął w katastrofie smoleńskiej, pełniąc urząd prezydenta Polski. Prezydent Lech Kaczyński to jedna z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski – Prezydent Rzeczypospolitej, prezes NIK, prezydent Warszawy, minister sprawiedliwości i działacz opozycji w okresie PRL.
Lech Kaczyński urodził się w 1949 roku w Warszawie. Choć jego młodość związana była z Warszawą, gdzie ukończył studia prawnicze, to jednak większą część dorosłego życia spędził w Gdańsku. Ożenił się z Marią z domu Mackiewicz. Z ich związku urodziła się córka – Marta Kaczyńska. Na Uniwersytecie Gdańskim Lech Kaczyński pracował i zdobył najpierw tytuł doktora, a następnie profesora. Od 1999 roku pracował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Lech Kaczyński był specjalistą w zakresie prawa pracy. W latach 70. współpracował z KOR, doradzał pierwszej „Solidarności”, prowadził szkolenia z zakresu prawa pracy dla robotników. Został delegatem gdańskiej „Solidarności” na pierwszy krajowy Zjazd Delegatów. W okresie stanu wojennego Lech Kaczyński został internowany. Przebywał w Strzebielinku do 15 października 1982 roku. W czasie strajków w 1988 roku doradzał robotnikom ze Stoczni Gdańskiej. Choć Lech Kaczyński nie uczestniczył bezpośrednio w obradach Okrągłego Stołu, to jednak pracował w zespole ds. pluralizmu związkowego, który został powołany w związku z rozmowami z 1989 roku. Lech Kaczyński był posłem i senatorem I kadencji, pracował w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. W latach 1992-1995 Lech Kaczyński był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. W rządzie Jerzego Buzka Lech Kaczyński pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Lech Kaczyński był współzałożycielem i prezesem PiS w latach 2001-2003, a w latach 2002-2005 pełnił funkcję prezydenta Warszawy. Pod jego rządami otworzono Muzeum Powstania Warszawskiego, powstały wydziały obsługi mieszkańców, zatwierdzono projekt Centrum Nauki Kopernik. Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie w 2005 roku. Jako prezydent Lech Kaczyński prowadził zdecydowaną politykę względem Rosji, popierał prozachodni kurs Ukrainy i Gruzji. Podczas wojny w Osetii Południowej zorganizował koalicję prezydentów i szefów rządów sąsiadów Polski, którzy wspólnie udali się do Gruzji, wyrażając swój sprzeciw wobec działań Rosji.
W 2009 r., przekonany apelem przedstawicieli akcji „Ratuj Maluchy”, zawetował zmiany w ustawie oświatowej, nie dopuszczając do obowiązku szkolnego sześciolatków. Dobro najmłodszych i ich rodzin zawsze stanowiło dla Lecha Kaczyńskiego szczególną wartość. Opowiadał się on za umocnieniem praw rodziny, polepszania ich sytuacji ekonomicznej i ułatwiania rozwoju. W 2007 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki której została wprowadzona ulga na dzieci. W tym samym roku przywrócił Fundusz Alimentacyjny. W 2009 r. wprowadził nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która była efektem m.in. zorganizowanych przez Prezydenta debat na temat roli ojca w procesie wychowywania dzieci oraz podniesienia jakości i skuteczności orzecznictwa sądów rodzinnych. Jako wielki miłośnik zwierząt, nie zapomniał o swoich czworonożnych przyjaciołach – w 2009 r. Prezydent powołał pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt – w tym celu stworzył nową funkcję w Kancelarii.
10 kwietnia 2010 roku Lech Kaczyński stanął na czele delegacji lecącej do Smoleńska na obchody 70. rocznicy mordu w Katyniu. W wyniku katastrofy samolotu Tu-154 M Lech Kaczyński zginął tragiczną śmiercią. Ciało Prezydenta przewieziono do Polski i złożono w bazylice archikatedralnej w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.
Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. odebrała Polsce nie tylko Prezydenta, ale przede wszystkim osobę, dla której dobro kraju było wartością nadrzędną. Nazywany przez innych patriotą, Lech Kaczyński sam o sobie zwykł mówić, że jest „chory na państwo”.
Jesteśmy przekonani, że postać Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uzasadnia wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w Bujnach jego imienia.”