„Szkoła Inspiracji” już po półmetku

Dzieci cieszą się z nowego sprzętu komputerowego, nauczyciele zdobywają nowe kwalifikacje – a wszystko to w ramach projektu pn. „SZKOŁA INSPIRACJI” realizowanego w dwóch placówkach na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Na ten cel pozyskano ponad 250 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach „Szkoły Inspiracji” już od roku prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów. Nauczyciele kończą studia podyplomowe, kursy i szkolenia. W nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej i materiały dydaktyczne wyposażono szkolne pracownie.
Projektem objęte zostały szkoły podstawowe w Bogdanowie i Parzniewicach, a dokładnie 67 uczniów i 23 nauczycieli.
– Projekt ma przede wszystkim zwiększyć szanse edukacyjne dzieci, ale również podnieść kompetencje, kwalifikacje nauczycieli – tłumaczy wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

W obu placówkach prowadzone są zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe.
W SP Bogdanów uczniowie uczestniczą w lekcjach rozwijających zdolności matematyczne („Matematyczni entuzjaści”), w lekcjach języka obcego („Koło języka angielskiego”) i przedsiębiorczości („Młody – przedsiębiorczy”).
Podobnie jest w SP w Parzniewicach, gdzie uczniowie biorą udział w zajęciach matematycznych („Mistrz matematyki” dla klas V i VI i „Koło matematyczne” dla uczniów klas III – IV), języka obcego („Angielski is easy”) i przedsiębiorczości („Koło młodego przedsiębiorcy”).

Ale nie zapomniano także o uczniach, którzy słabiej radzą sobie z nauką. Dla nich zorganizowano zajęcia wyrównawcze. W obu szkołach dzieci mogą się podciągnąć z angielskiego i z matematyki.
A żeby było łatwiej i przyjemniej się uczyć, na potrzeby projektu kupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne – plansze, gry, quizy, testy, programy multimedialne do nauki języków, słowniki, fiszki.
Poza tym w Bogdanowie pracownia informatyczna wyposażona została w 10 laptopów dla uczniów i jeden dla nauczyciela. Do nauki służy też tablica interaktywna z oprogramowaniem i projektor multimedialny.
Zestaw interaktywny pojawił się również w pracowni językowej (tablica interaktywna, komputer przenośny, rzutnik multimedialny), a pracownia matematyczna wyposażona została w wizualizer.
– Ten projekt przynosi widoczne efekty, bo uczniowie robią postępy w nauce. Szczególnie dobrze widać to przy nadrabianiu zaległości z angielskiego i matematyki. Poza tym dzieci mogą się zapoznać z podstawami przedsiębiorczości i zrozumieć, jak funkcjonuje współczesny świat. Warto dodać, że praca dzieci jest regularnie monitorowana i diagnozowana z pomocą testów. Te przeprowadzone w połowie trwania projektu wykazały poprawę poziomu wiedzy i umiejętności – mówi Tamara Kałcz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogdanowie.

Podobny sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach – zestaw interaktywny do pracowni informatycznej (tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor multimedialny), zestaw interaktywny do pracowni językowej (tablica interaktywna, komputer przenośny, rzutnik multimedialny). Pracownię informatyczną wyposażono w 11 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.
– Uczniowie cieszą się bardzo z nowego sprzętu komputerowego i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, szczególnie tych do matematyki i języka angielskiego. Taki projekt to ogromna szansa dla dzieci z małych miejscowości – mówi Paulina Dziadczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.

W obu szkołach rozwijane są też kompetencje cyfrowe uczniów – w Parzniewicach poprzez „Koło informatyczne” i „Grafikę komputerową dla początkujących”, a w Szkole Podstawowej w Bogdanowie poprzez „Koło informatyczne” i „Koło przyszłych grafików”.
Pomoc otrzymują również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu w szkołach prowadzone są: zajęcia z logopedą, kompensacyjno-rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna.

Szkoli się także kadra pedagogiczna (studia podyplomowe z języka angielskiego, z logopedii, fizyki; kurs grafiki komputerowej, szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w edukacji).

Zajęcia z dziećmi potrwają do końca czerwca 2018 r. a podsumowanie projektu ma nastąpić do 31.07.2018 r.

Projekt pn. „SZKOŁA INSPIRACJI” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Szkoła Podstawowa w Bogdanowie

Szkoła Podstawowa w Parzniewicach