Szkoła w Bujnach będzie współpracować z wojskiem

Dyrektor ZS CKZ Bujny podpisuje porozumienie w obecności wojskowego i uczniów z oddziału przygotowania wojskowego, którzy obo stoja w mundurach

Uczniowie z Oddziału Przygotowania Wojskowego ZS CKZ w Bujnach będą się szkolić w 25. Batalionie Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej. 25 stycznia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą i jednostką.

Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2020 r. oraz Rozkazu Dziennego Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z dnia 24 grudnia 2020 r., w dniu 25 stycznia 2021 r. zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach, reprezentowanym przez dyrektora Anettę Mielczarek oraz 25. Batalionem Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej, który reprezentował dowódca ppłk. Włodzimierz Dąbrowski.
Celem porozumienia jest zrealizowanie programu szkolenia uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych, jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości za Ojczyznę.

Fot. ZS CKZ Bujny