Szkoła w Gomulinie ma własne logo

Logo szkoły - wygląd jak w opisie

Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie ma własne logo.

Logo szkoły - wygląd jak w opisieTa unikalna, charakterystyczna forma z nazwą instytucji i symbolami jest ekspresją graficzną służącą do identyfikacji wizualnej placówki. Będzie stosowana jako reklama na wizytówkach, na papierze firmowym, banerze, budynku szkoły i na stronie internetowej. Zaletą logo jest jego czytelność oraz możliwość wykorzystania w różnych formatach, niezależnie od umiejscowienia i rozmiaru. Nad projektem graficznym nowego znaku szkoły pracowali: nauczycielka plastyki – Joanna Sobutkowska, zaś nad oprawą komputerową, informatyk – Paweł Filipek.
Logo szkoły - wygląd jak w opisieUwagę przykuwa przemyślana forma i stonowana kolorystyka logo oraz prosta, ale wymowna symbolika. Centralne miejsce zajmuje oparta na otwartej księdze granatowa tarcza szkolna, otoczona białą lamówką. Na niej, w górnej części, widnieje czytelny napis: Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie. Pod nim umieszczono zwój papieru, na którym zobrazowano narysowane piórem, w barwach narodowych, kontury Polski. Księga to polska mowa, wiedza, mądrość; tarcza – rycerskość; zwój papieru, kontur kraju, pióro, barwy ojczyste – odnoszą się do historii, tradycji, poświęcenia i patriotyzmu. Dobór symboli nie jest przypadkowy. Wiążą się one z osobą patrona oraz misją szkoły.
Fot. SP Gomulin